TV& VIDEO

cực tả

Israel chuẩn bị thành lập Chính phủ mới

Israel chuẩn bị thành lập Chính phủ mới

Phát biểu hôm 14/3, Thủ tướng Isarel Netanyahu cho biết ông sẽ sớm thành lập một Chính phủ mới trong tuần tới.