TV& VIDEO

cúm gia cầm A/H5N6

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xuất hiện ở Nam Định

Dịch cúm gia cầm A/H5N6 xuất hiện ở Nam Định

VTV.vn - Tỉnh Nam Định vừa công bố dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn.