TV& VIDEO

cung cấp dịch vụ viễn thông

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Myanmar

Dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Myanmar

VTV.vn - Từ vị trí số 10, trong 2 năm lại đây, Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 7 về đầu tư FDI tại Myanmar.