TV& VIDEO

củng cố lòng tin

Hội thảo về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái: Tổ chức công phu

Hội thảo về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái: Tổ chức công phu

Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, hội thảo được tổ chức công phu nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, những vấn đề lý luận cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.