TV& VIDEO

củng cố niềm tin

Uber "trở lại" với kế hoạch IPO năm 2019

Uber "trở lại" với kế hoạch IPO năm 2019

VTV.vn - Ban lãnh đạo Uber đã thống nhất về một kế hoạch IPO trong 2 năm nữa.