TV& VIDEO

cùng cực

Liên Hợp Quốc họp bàn các mục tiêu thiên niên kỷ

Liên Hợp Quốc họp bàn các mục tiêu thiên niên kỷ

Một cuộc họp quốc tế về các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã khai mạc hôm 27/3 tại Indonesia.