TV& VIDEO

cung vượt cầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Đồng Nai về đầu ra cho thịt lợn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với tỉnh Đồng Nai về đầu ra cho thịt lợn

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để bàn giải pháp tìm đầu ra đối với đàn lợn đang bị tồn ứ.