TV& VIDEO

cước di động

Giảm tới 99,7% cước đối với dịch vụ Data Roaming

Giảm tới 99,7% cước đối với dịch vụ Data Roaming

VTV.vn - Lần đầu tiên người dùng Việt Nam được hưởng mức cước Data Roaming ngang với mức cước nội địa ở các nước sở tại như Thái Lan, Lào, Campuchia.