TV& VIDEO

cuộc đua Tổng thống Mỹ

Bà Hillary Clinton chiếm lại ưu thế trong cuộc đua Tổng thống

Bà Hillary Clinton chiếm lại ưu thế trong cuộc đua Tổng thống

VTV.vn - Theo kết quả khảo sát của kênh CNN, sau Đại hội hai Đảng, tỷ lệ ủng hộ bà Hillary Clinton đã vượt trội hẳn lên so với ông Donald Trump.