TV& VIDEO

cuộc họp của FED

Nhà đầu tư chờ đợi thông tin về lãi suất của FED

Nhà đầu tư chờ đợi thông tin về lãi suất của FED

VTV.vn - Đêm nay theo giờ Việt Nam, cuộc họp tháng 10 của FED sẽ khép lại. Hiện các nhà đầu tư đang khá thận trọng chờ đợi kết quả của cuộc họp.