TV& VIDEO

cuộc khủng hoảng nhân đạo

Hơn 14 triệu người Yemen bị thiếu lương thực trầm trọng

Hơn 14 triệu người Yemen bị thiếu lương thực trầm trọng

VTV.vn - Hơn 14 triệu người trên khắp Yemen đang bị thiếu lương thực trầm trọng, ngay cả những nhu cầu dinh dưỡng cơ bản nhất họ cũng không có.