TV& VIDEO

cuộc sống dễ dàng hơn

Triển lãm sáng tạo trẻ: Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn!

Triển lãm sáng tạo trẻ: Làm cho cuộc sống dễ dàng hơn!

VTV.vn - Từ thiết bị thu dọn rác đến xe lăn có thể tự leo cầu thang, bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống hàng ngày đều có giải pháp bằng sự sáng tạo.