TV& VIDEO

cuộc sống đô thị

Hà Nội sẽ khôi phục 127 vòm cầu thành không gian văn hóa công cộng

Hà Nội sẽ khôi phục 127 vòm cầu thành không gian văn hóa công cộng

VTV.vn - 127 vòm cầu nếu được khơi thông cùng với tận dụng hành lang hai bên sẽ tạo nên một không gian văn hóa rộng lớn.