TV& VIDEO

cuộc sống tồi tệ

LHQ cảnh báo điều kiện sống tồi tệ của hơn 1 triệu người tị nạn

LHQ cảnh báo điều kiện sống tồi tệ của hơn 1 triệu người tị nạn

VTV.vn - Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng sống tồi tệ của gần 1 triệu người tị nạn Syria đang tá túc tại Lebanon.