TV& VIDEO

Cuộc thi marathon quốc tế

Hơn 10.000 người chạy marathon... lúc nửa đêm ở Thái Lan

Hơn 10.000 người chạy marathon... lúc nửa đêm ở Thái Lan

VTV.vn - Một cuộc thi marathon đã diễn ra lúc nửa đêm 20/5 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.