TV& VIDEO

cuộc thi robocon

Đài THVN tích cực chuẩn bị cho Cuộc thi Robocon 2018

Đài THVN tích cực chuẩn bị cho Cuộc thi Robocon 2018

VTV.vn - Năm 2018, với vai trò là chủ nhà của cuộc thi ABU Robocon, Đài THVN đang có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo cho cuộc thi.