TV& VIDEO

cước thuê bao

Galaxy S4 có nhiều mức giá khác nhau

Galaxy S4 có nhiều mức giá khác nhau

 Samsung Galaxy S4 - chiếc điện thoại Android được trông đợi nhất - sẽ được bán ngay trong tháng này. Do Samsung ủy quyền phân phối cho 7 hãng cung cấp dịch vụ khác nhau nên Galaxy S4 sẽ có nhiều mức giá khác nhau.