TV& VIDEO

cuộc tổng tuyển cử lịch sử

Myanmar ấn định ngày bầu Tổng thống sớm 1 tuần

Myanmar ấn định ngày bầu Tổng thống sớm 1 tuần

VTV.vn - Quốc hội Liên bang Myanmar ngày 1/3 đã ấn định ngày 10/3 là ngày bầu Tổng thống tại Quốc hội thay cho ngày 17/3 được dự kiến trước đó.