TV& VIDEO

cuộn giấy

Khủng hoảng… giấy vệ sinh

Khủng hoảng… giấy vệ sinh

 Trong khi Chính phủ các nước đang đau đầu đối phó với cuộc khủng khoảng kinh tế và vấn nạn thất nghiệp, thì Chính phủ Venezuela lại đang tìm cách đối phó với cuộc khủng hoảng mang tên… giấy vệ sinh.