TV& VIDEO

cường đạo

Nghệ sĩ Xuân Bắc: Hãy tin vào Hội đồng BGK!

Nghệ sĩ Xuân Bắc: Hãy tin vào Hội đồng BGK!

Lần thứ hai được BTC mời vào vị trí trưởng BGK tại LHTHTQ lần thứ 33, nghệ sĩ Xuân Bắc muốn nhắn gửi với BTC rằng: "Hãy tin tưởng vào chúng tôi - hội đồng giám khảo".