TV& VIDEO

cương lĩnh

Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang

Tổng thống Obama đọc thông điệp liên bang

Hôm nay (12/2), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đọc thông điệp liên bang hàng năm trước Quốc hội. Đây là sự kiện được mong đợi với những thay đổi trong chính sách của ông Obama trong nhiệm kỳ hai.