TV& VIDEO

cúp Thăng Long

Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam: Lễ khai mạc hứa hẹn nhiều bất ngờ

Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam: Lễ khai mạc hứa hẹn nhiều bất ngờ

VTV.vn - Mọi công tác tổ chức Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền năm nay đã được triển khai chuẩn bị, nhằm tạo nên lễ khai mạc nhiều thú vị và bất ngờ.