TV& VIDEO

cụt tay

Làng có hàng chục người cụt tay vì mìn tự chế

Làng có hàng chục người cụt tay vì mìn tự chế

Việc đánh bắt tận diệt trong thời gian dài tại lòng hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái, đang khiến nguồn lợi thủy sản ở đây bị cạn kiệt dần. Cũng bởi hình thức đánh bắt bằng việc sử dụng mìn tự chế, đã có những tai nạn thương tâm xảy ra.