cựu bộ trưởng

Quân đội Thái Lan rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm

Quân đội Thái Lan rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm

Ngày 27/5, Hội đồng giữ gìn hòa bình và trật tự quốc gia Thái Lan tuyên bố, sẽ rút ngắn thời gian áp dụng lệnh giới nghiêm từ 7 giờ xuống còn 4 giờ và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/5.