TV& VIDEO

cứu cánh

Nhà đầu tư nên bỏ tiền vào đâu?

Nhà đầu tư nên bỏ tiền vào đâu?

Phóng viên THVN đã phỏng vấn ông Enzio Von Pfeil, chuyên gia nghiên cứu đầu tư tài sản tập đoàn MCL Assets Limited.