TV& VIDEO

Cựu chiến binh Australia

Cựu chiến binh Australia thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm bằng xe đạp

Cựu chiến binh Australia thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm bằng xe đạp

VTV.vn - Trong chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp, cựu chiến binh Australia Laurie Sams Truck đã quyết định đến thăm bệnh xá Đặng Thùy Trâm.