TV& VIDEO

cứu hộ máy bay

Công tác cứu hộ máy bay của Germanwings sẽ không dễ dàng

Công tác cứu hộ máy bay của Germanwings sẽ không dễ dàng

VTV.vn - Địa hình đặc biệt hiểm trở của khu vực sẽ khiến công tác cứu hộ chiếc máy bay của Germanwings trở nên vô cùng khó khăn.