TV& VIDEO

cứu hộ trên biển

Nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn tại Festival Biển Nha Trang 2017

Nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn tại Festival Biển Nha Trang 2017

VTV.vn - Chương trình Festival Biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) năm 2017 diễn ra trong tháng 6 sẽ có nhiều hoạt động thể thao đặc trưng của thành phố biển.