TV& VIDEO

cứu nạn - cứu hộ tại chỗ

Hội thao nâng cao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ

Hội thao nâng cao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ

VTV.vn - Nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy tại chỗ, sáng 27/8, tại TP. HCM đã diễn ra Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn-cứu hộ tại chỗ.