TV& VIDEO

cứu trợ Hy Lạp

Thủ tướng Hy Lạp cách chức 10 thành viên nội các phản đối cải cách

Thủ tướng Hy Lạp cách chức 10 thành viên nội các phản đối cải cách

VTV.vn - Nội các Hy Lạp vừa có sự thay đổi, sau khi Thủ tướng Alexis Tsipras cách chức hàng loạt nhân vật bỏ phiếu chống đối những biện pháp cải cách theo yêu cầu của các chủ nợ.