TV& VIDEO

đa canh

Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi thủy sản đa canh

Hiệu quả kinh tế từ mô hình nuôi thủy sản đa canh

VTV.vn - Nhờ nhạy bén trong triển khai các mô hình nuôi thủy sản đa canh, xen ghép đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân thôn 14, xã Quảng Công, Quảng Điền, TT-Huế.