TV& VIDEO

đa cấp Hoàng Kim

Dốc hết tài sản tham gia đa cấp Hoàng Kim, nhiều người trắng tay

Dốc hết tài sản tham gia đa cấp Hoàng Kim, nhiều người trắng tay

VTV.vn - Nhiều người dân ở Ninh Bình bỗng trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất khi tham gia vào Công ty đa cấp Hoàng Kim.