TV& VIDEO

đá hoa cương

Mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi ở Đồng Nai được công nhận di sản đặc biệt

Mộ cổ hơn 2.000 năm tuổi ở Đồng Nai được công nhận di sản đặc biệt

VTV.vn - Ngày 22/11, Đồng Nai đón nhận bằng xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt cho di chỉ khảo cổ mộ cự thạch Hàng Gòn và bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên.