da ngăm đen

Nhuộm da ngăm đen - trào lưu của giới trẻ Anh

Nhuộm da ngăm đen - trào lưu của giới trẻ Anh

VTV.vn - Cứ 4 người trẻ Anh ở độ tuổi từ 16 - 24 lại có 1 người nhuộm ngăm da. Nhuộm da ngăm đen, tạo vết nám trên da đang thực sự trở thành trào lưu đối với giới trẻ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive