TV& VIDEO

dã sử

Hội thảo “Tính dân tộc trong phim truyện VN”

Hội thảo “Tính dân tộc trong phim truyện VN”

 “Tính dân tộc trong phim truyện VN” là chủ đề của cuộc hội thảo do Hội Điện ảnh VN, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc VN, Hội đồng lý luận văn học nghệ thuật trung ương tổ chức hôm qua 30-8 tại Hà Nội.