TV& VIDEO

da thịt

Bỏng nặng 75% cơ thể, xin hãy cho em cơ hội sống

Bỏng nặng 75% cơ thể, xin hãy cho em cơ hội sống

Viện Bỏng Quốc Gia những giày giáp Tết vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời thương tâm, những hoàn cảnh bất hạnh vì một chút sơ sẩy, không đề phòng ngọn lửa mà phải mang thương tật suốt đời...