Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch

VTV.vn - Cùng với sự phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua, Phú Quốc chú trọng phát triển bền vững, tập trung thu hút nhà đầu tư và khách du lịch.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive