TV& VIDEO

Đặc khu kinh tế Phú Quốc

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch

Phú Quốc – Thỏi nam châm hút nhà đầu tư và khách du lịch

VTV.vn - Cùng với sự phát triển nhanh, mạnh trong thời gian qua, Phú Quốc chú trọng phát triển bền vững, tập trung thu hút nhà đầu tư và khách du lịch.