TV& VIDEO

đặc mệnh

Khai mạc Tuần “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới” tại Ucraina

Khai mạc Tuần “Việt Nam – Điểm hẹn thế giới” tại Ucraina

Triển lãm Ảnh và Tuần phim Việt Nam – Điểm hẹn thế giới năm 2013 vừa được khai mạc tại thành phố Kharkov, Ucraina vào ngày 30/8.