TV& VIDEO

đặc trách

Tăng cường hợp tác phát triển Cộng đồng Pháp ngữ

Tăng cường hợp tác phát triển Cộng đồng Pháp ngữ

 Ngày 18/10, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp bà Yamina Benguigui, Bộ trưởng đặc trách Pháp ngữ cùng đoàn đại biểu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.