TV& VIDEO

đặc xá tù nhân

Đăk Nông: Hơn 260 phạm nhân tại trại giam Đắk Plao được đặc xá

Đăk Nông: Hơn 260 phạm nhân tại trại giam Đắk Plao được đặc xá

VTV.vn - Hơn 260 phạm nhân tại trại giam Đắk Plao, tỉnh Đăk Nông được giảm án và đặc xá tha tù trước thời hạn.