TV& VIDEO

Dải băng chiến thắng

Giới trẻ Nga với phong trào Dải băng chiến thắng

Giới trẻ Nga với phong trào Dải băng chiến thắng

VTV.vn - Chỉ tính riêng ở thủ đô Moscow, năm nay đã có khoảng 2.500 tình nguyện viên trẻ tham gia vào phong trào Dải băng Chiến thắng.