TV& VIDEO

đại biểu cấp cao

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Lào

Tổng Bí thư tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Lào

(VTV.vn) - Chiều nay (5/3), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.