TV& VIDEO

đại biểu chuyên trách

Gắn kết đại biểu chuyên trách với địa phương - Câu chuyện chưa có hồi kết

Gắn kết đại biểu chuyên trách với địa phương - Câu chuyện chưa có hồi kết

VTV.vn - Vấn đề gắn kết đại biểu chuyên trách với địa phương mình đại diện vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết.