TV& VIDEO

đại biểu HĐND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM

VTV.vn - Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa VIII tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐND khóa IX với số phiếu bầu rất cao 101/103 đại biểu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 96,19%.