đại chiến thế giới

Vai trò của phụ nữ trong lực lượng quân đội Mỹ

Vai trò của phụ nữ trong lực lượng quân đội Mỹ

VTV.vn - 15% trong tổng số 1,34 triệu quân nhân Mỹ là phụ nữ với tỉ lệ khoảng gần 9/100 người. Vai trò của phụ nữ trong quân đội Mỹ đã được khẳng định từ cuối đại chiến thế giới I.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive