TV& VIDEO

đại chiến thế giới

Tháp đồng hồ Big Ben - Biểu tượng lịch sử và văn hóa nước Anh

Tháp đồng hồ Big Ben - Biểu tượng lịch sử và văn hóa nước Anh

VTV.vn - Tồn tai qua 5 vị vua, 23 đời Thủ tướng, 2 cuộc đại chiến thế giới - tháp đồng hồ Big Ben đã trở thành nhân chứng cho các biến cố lịch sử với Thủ đô London và cả nước Anh.