TV& VIDEO

đại dịch Zika

Dịch sốt vàng da tại Brazil sẽ bùng phát thành đại dịch Zika mới?

Dịch sốt vàng da tại Brazil sẽ bùng phát thành đại dịch Zika mới?

VTV.vn - Tại Brazil, dịch sốt vàng da đang hoành hành và có nguy cơ bùng phát thành một đại dịch Zika.