TV& VIDEO

Đại Hàn Dân Quốc

Điện cảm ơn của TBT Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Hàn Quốc

Điện cảm ơn của TBT Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng thống Hàn Quốc

Sáng nay (4/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye sau khi Tổng Bí thư kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.