Đại học Columbia

Thế giới thiệt hại 535.000 tỷ USD vì khí thải

Thế giới thiệt hại 535.000 tỷ USD vì khí thải

VTV.vn - Các chuyên gia nhận định, phần lớn số tiền khổng lồ này sẽ chi cho các công nghệ để lọc 1.000 tỷ tấn CO2.