TV& VIDEO

đại học Khoa học

Tuần lễ Robot tại Nhật Bản: Robot phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe

Tuần lễ Robot tại Nhật Bản: Robot phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe

144 công ty và hơn 20 trường đại học đã tham gia Tuần lễ Robot Nhật Bản bắt đầu từ ngày 15/10 tại thành phố Tokyo.