TV& VIDEO

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Cuối năm, giao dịch vàng trầm lặng

Cuối năm, giao dịch vàng trầm lặng

Giá vàng giảm, lượng người đến giao dịch nhiều hơn nhưng chủ yếu là những người mua nhỏ lẻ một vài chỉ, một vài lượng để tiết kiệm.